PISCINA COMUNALE DI PAVIA

Società piscinamelegnano

 

 

I Nostri Impianti

 


  Piscina Melegnano

 • Lunedì
  h.7:00-h.21:30
 • Martedì
  h.8:00-h.21:00
 • Mercoledì
  h.7:00-h.21:30
 • Giovedì
  h.7:00-h.21:30
 • Venerdì
  h.8:00-h.21:00
 • Sabato
  h.9:00-h.19:00
 • Domenica
  h.7:00-h.17:00
 • Piscina Comunale di Melegnano

  Vieni a trovarci!


  Piscina Pavia

 • Lunedì
  h.8:30-h.21:30
 • Martedì
  h.7:00-h.21:30
 • Mercoledì
  h.7:00-h.21:30
 • Giovedì
  h.8:30-h.21:30
 • Venerdì
  h.7:00-h.21:30
 • Sabato
  h.8:30-h.19:00
 • Domenica
  h.8:30-h.16:30
 • Piscina Comunale di Pavia

  Vieni a trovarci!


  Piscina Argenta

 • Lunedì
  h.7:00-h.22:00
 • Martedì
  h.8:30-h.22:00
 • Mercoledì
  h.7:00-h.22:00
 • Giovedì
  h.8:30-h.22:00
 • Venerdì
  h.7:00-h.22:00
 • Sabato
  h.8:30-h.19:30
 • Domenica
  h.8:30-h.17:00
 • Piscina Comunale di Argenta

  Vieni a trovarci!